FEM analyse

Onze FEM specialisten in ontwerpanalyse kunnen u tijdens het ontwerpproces in een vroeg stadium zekerheid bieden of een onderdeel de gewenste levensduur zal halen of bestand is tegen de dagelijkse belasting.

FEM (Finite Element Method) ontwerpanalyse & sterkteberekeningen, wij werken daarvoor met het pakket ANSYS en kunnen voor u onder andere de volgende analyses en berekeningen uitvoeren:

• Lineair statische analyses
• Drukberekeningen en hydrostatische belastingen
• Niet-lineair statische (geometrischen/of fysisch) analyses
• Niet-lineaire dynamische analyses
• Stabiliteitsanalyses (bijvoorbeeld knik en plooi)
• Modale analyses (trillingen, eigen frequenties)
• Gedwongen trillingen (reactie van een systeem op dynamische belasting)
• Temperatuuranalyses (inclusief simulaties van mechanische spanningen door
    temperatuurveranderingen)
• Vermoeiingsberekeningen
 

Deze ANSYS berekeningen voeren we uit voor uiteenlopende materialen, van staal tot kunststof (zowel isotrope als orthotrope materialen).

Recente projecten