Basiscursus Hygiënisch Design

Om onze kennis ook daadwerkelijk te delen biedt de HIH Academy de Basiscursus Hygiënisch Design aan, die engineers specialistische kennis en vaardigheden biedt op het vlak van ontwerp en ontwikkeling van machines en oplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie. Om in dit specifieke segment te kunnen blijven innoveren, ontwerpen en concepten continu te verbeteren, is meer nodig dan kennis van rvs of beschikbare food-contact kunststoffen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als voedsel wordt aangeraakt? Wat doen temperatuurverschillen met voedsel? Welke ontwikkelingen spelen op het moment in de foodsector? Als engineer, constructeur of machinebouwer is behalve vaktechnische expertise zeer specialistische kennis van de voedselsector en haar producten vereist. Pas wanneer die kennis aanwezig is, zijn zij immers in staat om baanbrekende innovaties door te voeren.

Voor wie is de “Basiscursus Hygiënisch Design” bedoeld?

De cursus is opgezet om intern ons eigen team van HIH Engineering toe te rusten en up to date te blijven. Door de vele reacties hierop van onze opdrachtgevers wordt deze cursus nu ook toegankelijk voor extern: Engineers en machinebouwers die zich bewust zijn hoe belangrijk het is dat de consument een voedselveilig levensmiddel opgediend krijgt.

Bent u werkzaam in ontwerp, ontwikkeling, fabricage, productie, inkoop, service van of werkzaam met voedselproducerende apparaten en productielijnen? Dan is dit een basistraining om goed op de hoogte te zijn welke factoren van invloed zijn om hygiënisch te produceren, en wat daarbij speelt in de levensmiddelenindustrie.

Wat leert u tijdens deze cursus?

En vooral hoe dit toe te passen in de praktijk, aan de hand van praktijkcases.

Duur: 

2 middagbijeenkomsten van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Opleidingsvorm:

De training wordt klassikaal gegeven in PowerPoint, met ondersteuning van enkele praktijkfilms, tekeningen, fysieke onderdelen en veel praktijkcases. Daarbij wordt ter voorbereiding gebruik gemaakt van e-learning modules. Deze e-learning modules kunt u vooraf op elk gewenst moment doornemen middels een persoonlijke inlogpagina.

Niveau van de cursus

HBO niveau.

Certificaat

De opgedane kennis wordt na afloop getoetst en bij voldoende resultaat ontvangt u van ons een certificaat.

Cursusdata

Inhouse training

Heeft u de wens om een grotere groep medewerkers deze training te laten volgen? Dan is het ook mogelijk dat wij naar u toekomen! In overleg kan het cursusmateriaal vooraf besproken worden en op uw aangeven aan specifieke aandachtpunten extra tijd besteed worden. Data en kosten in overleg.

Tegemoetkoming kosten

Bedrijven die bij het OOM zijn aangesloten kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Het gaat daarbij om 50% van de scholingskosten per medewerker, met een maximum van €750,- per jaar. 

Meer over deze regelingmeer over deze regeling

Aanmelden bij: b.schut@hih.nl.