Academy

De ontsluiting van versnipperde kennis en talenten stuwt innovatiekracht op. Daarom is er de HIH Academy: permanente educatie voor ambitieuze professionals in de engineering.

In een markt waarin gekwalificeerd technisch personeel niet voor het oprapen ligt, is het delen van kennis bij uitstek van belang. De HIH Academy is een trainingsportal dat zowel binnen onze eigen organisatie als richting externe partijen haar kennis en expertise ontsluit, zodat professionals in de engineering klaargestoomd worden voor de gevraagde 21th century skills in hun vakgebied. Zowel praktische, empirische als theoretische kennis van onze eigen medewerkers en van andere professionals in de sector wordt daarmee geborgd, verspreid en verrijkt.

Eigen groeipad beïnvloeden

De trainingsportal is een online omgeving waar onze medewerkers op kunnen inloggen. Zij hebben direct zicht in hun trainingshistorie en hun groeipad. Ook laat de portal op transparante wijze zien welke competenties ontwikkeld moeten worden om door te groeien binnen de organisatie.

Basiscursus Hygienic Design

Op dit moment biedt de HIH Academy de Basiscursus Hygienic Design aan.

Onder meer dankzij onze jarenlange praktijkervaring, de aanwezige specialistische theoretische kennis en de participatie in relevante netwerken en de samenwerking met kennisinstituten, kan de HIH Academy een uniek en onderscheidend cursusaanbod bieden. Daarmee is enerzijds de professionalisering van onze eigen organisatie gediend, maar bieden we door kennisdeling anderzijds ook collega-organisaties de mogelijkheid hun innovatiekracht aan te jagen. De HIH Academy dient daarmee het vakgebied van de engineering in de volle breedte.

Iedereen profiteert mee

Het belang van de HIH Academy strekt evenwel verder. Immers ook opdrachtgevers zijn gebaat bij innovatie van hun productiebedrijf of machinepark. Ten slotte profiteren de eindgebruikers of consumenten mee. Als gevolg van onze Basiscursus Hygienic Design zal het hygiënisch bewustzijn groeien en daarmee de voedselveiligheid toenemen. Er komt een beter zicht op processen, de houdbaarheid van voedsel zal worden verlengd en risico’s worden verkleind.

 

Bij HIH wordt momenteel een project uitgevoerd gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Sociaal Fonds van de Europese Unie.