FEM analyses

Onze FEM specialisten in ontwerpanalyse kunnen u tijdens het ontwerpproces in een vroeg stadium zekerheid bieden of een onderdeel de gewenste levensduur zal halen of bestand is tegen de dagelijkse belasting.

FEM (Finite Element Method) ontwerpanalyse & sterkteberekeningen, wij werken daarvoor met het pakket ANSYS en kunnen voor u onder andere de volgende analyses en berekeningen uitvoeren:

• Lineair statische analyses
• Drukberekeningen en hydrostatische belastingen
• Niet-lineair statische (geometrischen/of fysisch) analyses
• Niet-lineaire dynamische analyses
• Stabiliteitsanalyses (bijvoorbeeld knik en plooi)
• Modale analyses (trillingen, eigen frequenties)
• Gedwongen trillingen (reactie van een systeem op dynamische belasting)
• Aardbeving berekeningen, seismische belasting volgens eurocode 8
• Temperatuuranalyses (inclusief simulaties van mechanische spanningen door
    temperatuurveranderingen)
• Vermoeiingsberekeningen
 

Deze ANSYS berekeningen voeren we uit voor uiteenlopende materialen, van staal tot kunststof (zowel isotrope als orthotrope materialen).

Real-time Simulaties

Met ANSYS Discovery Live kunnen wij real-time simulaties uitvoeren. ANSYS geeft onmiddellijk simulatie resultaten, die direct gekoppeld zijn aan de geometrie. Hierdoor is interactief ontwerpen en snelle product innovatie een realiteit geworden. Wij kunnen interactief de geometrie, materialen of fysica wijzigen en zien direct het effect terug in de 3D resultaten. 

Op de volgende gebieden kunnen wij u ondersteunen door ontwerpen te analyseren en te optimaliseren volgens uw randvoorwaarden.

Luchtstroom simulatie, zowel intern als extern

Vloeistofstroom simulatie

Temperatuurverdeling

Stress en spanningsverloop

Eigenfrequentie

 

Recente projecten