FEM Aardbevingsberekening

Analyse van een bakkerij installatie

Geplaatst in: Food
Projectnr: 11493

In opdracht van Royal Kaak mochten wij een volledige installatie bestaande uit o.a. een bordes met doceersysteem voor de mixer, opslagsysteem, rijskast en koeltoren, doorrekenen op bestendigheid tegen aardbevingen. Het doel van deze aardbevingsberekening was om vast te stellen dat tijdens een aardbeving de constructie geen gevaarlijke situatie kan opleveren voor de medewerkers. De belastingsituatie is gehanteerd volgens Eurocode 8. De uitkomsten zijn besproken met de opdrachtgever en waar nodig zijn optimalisaties doorgevoerd. Tevens zijn de vloerankers bepaald voor de delen waar dat nodig was. Het eindresultaat is vastgelegd in een Engelstalig rapport voor de eindklant.

Afbeeldingen van dit project