FEM analyse homogenisator

Drukvat berekening volgens NEN-EN 13445-3

Geplaatst in: Food
Projectnr: 11423

Deze opdracht behandelt een statische berekening van het casco en deksel van een homogenisator. Deze werkt bij een onderdruk ten opzichte van de buitenwereld van 0.5 bar. De druk vormt de belasting in de berekening. Spanningen als gevolg van deze belasting worden getoetst aan een limiet spanning volgens norm NEN-EN 13445-3 voor drukvaten.

Afbeeldingen van dit project