FEM analyse Windturbine volgens Eurocode

Windturbine tot 10kW

Geplaatst in: Offshore - Heavy industry
Projectnr: 11435

Windturbine met een diameter van 3,5 meter. Uitgevoerd is een statische berekening van het u-frame van een windmolen, waarin de rotor bevestigd is. Op dit frame staat een belasting als gevolg van een winddruk op de rotor. In de berekening is uitgegaan van een windsnelheid van 52 m/s; een extreme windvlaag die eens per 50 jaar kan voorkomen in gebieden waar de windmolen toegepast zal worden. E.a. volgens Eurocode 1 deel 4 (NEN-EN 1991-1-4)

 Dutch Ventus

Afbeeldingen van dit project