FEM analyse wireline omloop volgens NEN-EN 13155

Omloopwiel voor kabel

Geplaatst in: Offshore - Heavy industry
Projectnr: 11685

Sterkteberekening. Vragen die getoetst moesten worden aan de EN-13155 norm:

1. Voldoet de omloop aan de statische sterkte-eis A.1.2
2. Wordt er voldaan aan de stabiliteits-eis A.1.3 (EN 1993-1-1, clausule 5.3.2,)

Afbeeldingen van dit project