Food

Voor de machinebouwers en productiebedrijven is HIH, met haar specialisatie in de foodmarkt, het ontbrekende puzzelstukje

De levensmiddelenindustrie vraagt om een hoge mate van hygiënisch bewustzijn.Voor de gehele keten "from farm to plate"is het noodzakelijk dat bederf van voedsel, besmettingsgevaar, infecties en ziektes geen enkele kans krijgen. Voor de producent en machinebouwer moet dit risico de juiste aandacht krijgen. HIH garandeert deze aandacht in de samenwerking met haar opdrachtgevers, want zelfs de kleinste ontwerp- of productiefouten kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid van consumenten.

VOEDSELVEILIGHEID

Om die reden werkt HIH Engineering tijdens het gehele proces aan de hand van een groot aantal hygiënische ontwerpcriteria. Risico’s ten gevolge van micro-organismen en ongedierte, chemische stoffen, en fysische productvreemde delen worden in kaart gebracht. Toegankelijkheid en reinigingsfuncties worden geoptimaliseerd, de vervuiling geminimaliseerd. Kortom: HIH gaat voor de hoogste standaard van voedselveiligheid. 

HYGIENE

Als lid van de European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG) beschikken we altijd over de laatste Europese richtlijnen voor voedselveiligheid. Op praktische wijze passen wij vervolgens de wet- en regelgeving, de verordeningen, de richtlijnen en normen toe, om een veilige verwerking van voedsel te kunnen garanderen. 

MATE VAN HYGIENE

De mate van hygiëne moet passen bij het product en bij de fase in het proces waarop het product verwerkt wordt. Er zit duidelijk een groot verschil in of we te maken hebben met het begin van een lijn waar aardappelen uitgestort worden, of halverwege een lijn waar trays gevuld worden met portie gehakt, of aan het eind van een lijn een robot hermetisch gesloten verpakking met voedsel handelt. Het is ook niet hetzelfde wanneer er gesneden vleeswaren getransporteerd worden, die vervolgens "ready-to-eat" slechts gekoeld worden, òf wanneer er sprake is van kroketten, die onmiddellijk diepgevroren worden en bij de consument in korte tijd vanuit - 18°C in olie van 180°C afgebakken worden. Het gaat erom een veilig product aan de consument te leveren. Hygiënisch bewustzijn vergroten door slim samenwerken.

KENNIS

Om vandaag en morgen die garantie te kunnen geven, blijft HIH Engineering vooroplopen in de ontwikkelingen en innovatie. Vanuit de Food-Valley volgen we de Foodtrends op de voet. We zijn actief in diverse netwerken binnen de foodsector. We zoeken de samenwerking met kennisinstituten, en onze medewerkers worden voortdurend bijgeschoold en getraind in onze Academy. Ook klanten reiken we middels deze Academy onze kennis en ervaring aan. 

Volg de nieuwsberichten voor meer informatie hierover!

SLIM SAMENWERKEN

HIH is met haar jarenlange ervaring en food specialisatie samen met de machinebouwers en productiebedrijven toonaangevend in de foodmarkt.

Meer over EHEDG:

Marktsegmenten binnen Food

Recente projecten

Referentie

Het werk dat wordt opgeleverd vindt moeiteloos aansluiting bij de hoge kwaliteitseisen die we stellen aan onze installaties. Ook begrijpt HIH de dynamiek van onze branche en beweegt daar soepel in mee. Bovendien is het gewoon prettig samenwerken met de engineers van HIH, iets wat vanzelfsprekend lijkt, maar essentieel is voor het welslagen van het project. HIH investeert actief in de toekomst, bijvoorbeeld door het opzetten van trainingen en verstaat de kunst om haar klanten daar actief bij te betrekken.

Edwin Kroon
Manager Mechanical Engineering

HIH Engineering sinds jaar en dag een betrouwbare engineeringspartner