FEM analyse hoogwerker volgens NEN-EN 280-1

hoogwerker voor de fruitteelt

Geplaatst in: Machinebouw
Projectnr: 11650

Deze berekening is uitgevoerd om aan te tonen dat de hoogwerker HSP-450 voldoet aan de sterkte eisen gesteld in norm NEN-EN 280-1.

Norm NEN-EN 280-1 schrijft voor dat beoordeling van de hoogwerker moet gebeuren aan de hand van NEN-EN 13001-3-1. Deze norm schrijft voor dat de constructie beoordeeld moet worden op:
1. Statische belasting (incl. windbelasting)
     a. Constructiedelen
     b. Bouten
     c. Lassen
2. Vermoeiing
3. Knik

Afbeeldingen van dit project